Trái phiếu là gì?

0
220

Trái phiếu là một chứng khoán xác nhận các nghĩa vụ nợ của một doanh nghiệp hoặc chính phủ đối với người nắm giữ nó. Nhà đầu tư cho doanh nghiệp vay tiền, doanh nghiệp phải trả gốc lãi cho nhà đầu tư khi đến hạn. Giao kết này được xác nhận bằng tờ trái phiếu.

Chứng khoán là một thuật ngữ được sử dụng khi đề cập đến các sản phẩm tài chính có quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản hoặc vốn của công ty hoặc tổ chức phát hành. Khái niệm chứng khoán bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ, chứng quyền …

Trong số các chứng khoán, trái phiếu là sự chứng thực nghĩa vụ nợ của tổ chức phát hành (doanh nghiệp hoặc chính phủ) đối với người nắm giữ trái phiếu (người cho vay) trong một khoảng thời gian xác định.

Người phát hành trái phiếu phải trả lãi cho trái chủ và hoàn trả khoản vay khi trái phiếu đáo hạn.

Thu nhập của trái phiếu được gọi là tiền lãi – là khoản lãi cố định được trả đều đặn cho người nắm giữ và không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty phát hành.

Trái phiếu là chứng khoán nợ, vì vậy khi một công ty bị giải thể hoặc phá sản, người sở hữu trái phiếu được ưu tiên thanh toán trước người sở hữu cổ phiếu. Không giống như người nắm giữ cổ phiếu, người sở hữu trái phiếu (trái chủ) không có quyền tham gia vào hoạt động của công ty.

Có nhiều loại trái phiếu khác nhau, được phân loại theo đối tượng phát hành (trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ), lợi tức (lãi suất cố định, lãi suất thả nổi, lãi suất bằng 0), mức độ đảm bảo thanh toán, hình thức và tính chất của trái phiếu …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here