Chứng quyền là gì?

0
229

Chứng quyền có bảo đảm là sản phẩm do công ty chứng khoán phát hành (khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép) và được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán với mã giao dịch riêng.

Chứng quyền có hai loại: chứng quyền gọi và chứng quyền đặt, nhưng một trong hai loại được gắn với một mã bảo mật cơ bản như chứng khoán, ETF, chỉ số, v.v. để xác định lãi lỗ.

Chứng quyền có bảo hiểm có thể được giao dịch trên thị trường chứng khoán cơ sở, do đó nhà đầu tư không cần đăng ký tài khoản mới như khi muốn giao dịch hợp đồng tương lai trên thị trường phái sinh. Nhà đầu tư cũng không phải đặt cọc khi đầu tư vào chứng quyền.

Tuy nhiên, nhà đầu tư nắm giữ chứng quyền có chứng khoán cơ sở là cổ phiếu không có bất kỳ quyền nào (ví dụ: quyền biểu quyết, nhận cổ tức, nhận cổ phiếu thưởng, mua cổ phiếu phát hành thêm, v.v.) Đối với Doanh nghiệp.

Chứng quyền luôn có thời hạn, phổ biến là 4-9 tháng. Giá của chứng quyền thường thấp hơn vài lần so với giá của chứng khoán cơ bản, nhưng có tính đòn bẩy cao và có thể tính toán mức lỗ tối đa. Đây là những đặc điểm khiến sản phẩm này phù hợp với các nhà đầu tư mạo hiểm, những người cần sử dụng đòn bẩy tài chính trong ngắn hạn để thu lợi nhuận.

Nói một cách dễ hiểu, chứng quyền có bảo hiểm cung cấp cho các nhà đầu tư quyền được hưởng giá chênh lệch giá của một cổ phiếu. Nếu sở hữu chứng quyền và có lãi, nhà đầu tư có thể hiện thực hóa lợi nhuận bằng cách bán trực tiếp trên sàn giao dịch hoặc chờ ngày hết hạn.

Chẳng hạn, chứng quyền mua CHDB2101 do Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành có thời hạn 9 tháng. Ngày giao dịch đầu tiên là 18/01/2021 và ngày cuối cùng là 20/09/2021. Giá phát hành là 1.000 đồng và giá thực hiện là 29.888 đồng. Tỷ lệ chuyển đổi là 5: 1, hoặc 5 chứng quyền cho 1 cổ phiếu.

Giá tham chiếu HDB trong ngày đầu tiên giao dịch chứng quyền là 27.900 đồng. Với số vốn 30 triệu đồng và chưa tính yếu tố lô giao dịch, nhà đầu tư có thể mua 1.075 cổ phiếu HDB hoặc 30.000 chứng quyền.

Tính đến ngày 2/7, giá tham chiếu cổ phiếu là 36.450 đồng và giá tham chiếu chứng quyền là 3.240 đồng.

Trong trường hợp mua cổ phiếu và chốt lời, nhà đầu tư lãi 1.075 x (36.450-29.888) = 7.054.150 đồng, tương ứng tỷ suất sinh lời 23%. Trong trường hợp mua chứng quyền, nhà đầu tư có lãi 30.000 x (3.240-1.000) = 67,2 triệu đồng, tương ứng tỷ suất sinh lời 124%.

Trong trường hợp mua chứng quyền và nắm giữ đến ngày đáo hạn (giả sử cổ phiếu HDB tăng giá 50.000 đồng), nhà đầu tư được tổ chức phát hành trả số tiền (30.000 / 5) * (50.000-29.888) = 120.672. 000 VNĐ. Sau khi trừ vốn, nhà đầu tư lãi 90.672.000 đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận là 202%.

Nhà đầu tư sẽ hòa vốn trong trường hợp thị giá HDB tại ngày chứng quyền hết hạn là 34.888 đồng, bằng giá mua chứng quyền nhân với tỷ giá chuyển nhượng và cộng với giá thực hiện.

Trường hợp mua chứng quyền và nắm giữ đến ngày đáo hạn nhưng khi đó cổ phiếu HDB chỉ còn 20.000 đồng, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền đầu tư. Trong khi đó, nếu mua cổ phiếu, nhà đầu tư chỉ mất (27,900-20,000) * 1,075 = 8,492,500 đồng, tương ứng mức lỗ 28%.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here