Thứ Năm, Tháng Sáu 20, 2024
Home Chứng khoán Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là một loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu cổ phần của tổ chức phát hành. Ví dụ, tổ chức phát hành là một công ty cổ phần, công ty này phát hành 1 triệu cổ phiếu. Nhà đầu tư mua 500.000 cổ phiếu tức là sở hữu 50% công ty đó. Nhà đầu tư có 50% quyền biểu quyết, nhận cổ tức và các quyền lợi liên quan khác.

F0

Chứng khoán là một thuật ngữ được sử dụng khi đề cập đến các sản phẩm tài chính có quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản hoặc vốn của công ty hoặc tổ chức phát hành. Khái niệm chứng khoán bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ, chứng quyền …

Trong đó, cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu cổ phiếu của tổ chức phát hành. Người sở hữu cổ phiếu trở thành cổ đông của công ty phát hành.

Có hai loại cổ phiếu, cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.

Người sở hữu cổ phần phổ thông (cổ phiếu phổ thông) có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông cũng như có quyền biểu quyết các vấn đề lớn của công ty.

Còn đối với cổ phiếu ưu đãi, tùy theo loại ưu đãi mà người nắm giữ sẽ được hưởng thêm một số đặc quyền hoặc bị hạn chế một số quyền so với cổ đông phổ thông.

Có ba loại cổ phiếu ưu đãi phổ biến:

  • Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: được trả cổ tức cao hơn người sở hữu cổ phiếu phổ thông nhưng bị loại trừ quyền biểu quyết, dự họp đại hội đồng cổ đông hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
  • Cổ phần ưu đãi hoàn lại: người nắm giữ cổ phần này được công ty hoàn trả phần vốn góp của mình bất cứ khi nào theo yêu cầu của chủ sở hữu hoặc theo các điều kiện đã thoả thuận trước.

Nhưng người nắm giữ cổ phần này cũng bị loại trừ quyền biểu quyết, dự họp đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết: là loại cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn cổ phần phổ thông.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền khác như cổ đông phổ thông, bao gồm quyền biểu quyết, dự họp đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhưng không được chuyển nhượng cổ phần đó cho cổ đông khác. khác.

RELATED ARTICLES

Giá cổ phiếu bluechip VNM ngày càng giảm – Vì đâu nên nỗi

Vì sao cổ phiếu tốt như VNM lại liên tục giảm? Nói đến Vinamilk ai cũng biết, đây là...

PDR quý 1/2023 – Đôi bạn cùng lùi với NVL giờ ra sao

PDR và NVL là đôi bạn cùng ngã một thời. Cùng nhau ngã nên không có ai...

Novaland thê thảm quý đầu năm 2023

Mới hôm qua 28 tháng 4 novaland đã cho quả lỗ to đùng hơn 400 tỷ quý 1. Chả sớm thì muộn...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Siêu chu kỳ tăng trưởng đang đến – cơ hội nào cho chúng ta

Siêu chu kỳ tăng trưởng đang đến và đó là sự thật dù bạn có nghi ngờ thế nào đi chăng nữa.

Giá cổ phiếu bluechip VNM ngày càng giảm – Vì đâu nên nỗi

Vì sao cổ phiếu tốt như VNM lại liên tục giảm? Nói đến Vinamilk ai cũng biết, đây là...

Vì sao ngân hàng thường không chia cổ tức tiền mặt

Vì sao ngân hàng thường không chia cổ tức tiền mặt? Nói đúng hơn là rất ít khi chia cổ tức tiền...

Vì sao cổ phiếu đầu tư công mãi chưa lớn

Vì sao đầu tư công mãi chưa lớn Như chúng ta đã biết, Việt Nam dành rất nhiều tiền...

Recent Comments